PRE-ONE Zaprawa do Restaurowania Podłoży Winkler

229,54 

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Udostępnij

    To pojedyncza, kompozytowa, szybkowiążąca, tiksotropowa zaprawa, specjalnie na wilgotne podłoża i ekstremalne temperatury (od 0 ° do + 45 ° C). Produkt z dodatkami kontrolującymi kurczenie się zarówno w stanie plastycznym, jak i utwardzonym, środki obojętne wybrane w idealnej krzywej granulometrycznej, opracowane w laboratoriach WINKLER Research & Development