Płatność i wysyłka

1. Płatności za zamówione produkty odbywają się za pośrednictwem https://www.imoje.pl oraz https://bluemedia.pl. Usługa imoje świadczona jest przez ING Bank Śląski S.A., z siedzibą: ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach pod numerem KRS 0000005459, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909 a usługa blue media przez Blue Media S.A. z siedzibą: ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000320590, NIP: 585-13-51-185, REGON: 191781561 oraz zgodnie z regulaminem serwisu realizującego płatność.

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

  • Płatności elektroniczne, dostępne na stronie serwisu płatności imoje.pl
  • Płatności elektroniczne, dostępne na stronie serwisu płatności bluemedia.pl
  • Płatność bezpośrednio na konto Sklepu internetowego
  • Płatność za pobraniem.

3. Wyboru sposobu płatności dokonuje się przy składaniu zamówienia. Możliwy jest wybór wyłącznie jednej formy płatności.

4. Wysyłka zamówionego produktu następuje pod wskazany przez Klienta adres.

5. Dostawa produktu realizowana jest za pośrednictwem INPOST S.A., ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie pod numerem KRS 0000543759, NIP: 6793108059, REGON: 360781085. Szczególne warunki realizacji dostawy dostępne są na stronie inpost.pl. 

6. Sprzedawca nie odpowiada przed Klientem za niedostarczenie towaru przez przewoźnika jak również za opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru przez przewoźnika lub realizacji zamówienia, które wynikać będzie z błędnego podania przez Klienta adresu dostawy lub podania go w sposób niedokładny jak również, gdy dostarczenie towaru jest niemożliwe w szczególności ze względu na brak dostępu do miejsca dostawy.

7. Koszt dostawy zakupionego towaru zależy od wartości zamówienia oraz wagi i wymiarów przesyłki, w której będzie wysyłane zamówienie. Pełny koszt dostawy zakupionego towaru będzie wskazany w podsumowaniu zamówienia przed dokonaniem płatności przez Klienta.

8. Sklep internetowy oczekuje na płatność do 2 dni roboczych liczonych od czasu złożenia zamówienia. Jeżeli kwota odpowiadająca wartości zamówienia nie zostanie zaksięgowana na koncie Sklepu internetowego w ciągu 2 dni roboczych od złożenia zamówienia – zamówienie zostanie anulowane.

9. Gdy przesyłka płatna  z  góry nie została przez Klienta odebrana towar przesłany jest zwrotnie do Sprzedawcy, a umowa sprzedaży zostaje rozwiązanie po upływie 7 dni od otrzymania przez Sprzedawcę przesyłki zwrotnej, chyba że Klient skontaktuje się ze Sprzedawcą, w celu uzgodnienia warunków ponownej wysyłki ponosząc ponownie koszty jego wysyłki. Sprzedawca zastrzega możliwość dochodzenia od Klienta szkody poniesionej w związku z  niezrealizowanym zamówienie, w szczególności kosztów wysyłki.

10. Jeżeli okaże się, że produkt nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od zawarcia umowy, Sprzedawca zawiadomi Klienta i zwróci całą otrzymaną sumę pieniężną. W przypadku, gdy tylko niektóre produkty objęte zamówienie nie są dostępne, Sprzedawca zawiesi realizację zamówienia i skontaktuje się z Klientem, w celu uzgodnienia warunków realizacji zamówienia.